TRVADM

För folk i järnvägsbranchen har programmet BVADM har varit en gammal trotjänare som gjort livet lättare när det gäller att hålla ordning på filer och skapa utskrifter i BEST-baserade MicroStationprojekt mot Trafikverket. Även om Trafikverket i dag inte håller programmet under armarna så används det på många företag eftersom det har ett bra arbetsflöde och en genomtänkt struktur för hantering av filer och ritningar i järnvägsprojekt oavsett teknikområde.

För att göra det möjligt att fortsätta att arbeta med BVADM-baserade projekt även efter övergången till MicroStation CONNECT (BVADM finns bara för MicroStation v8i) har vi tillsammans med surell consulting ab utvecklat en ny version kallad TRVADM vilken kan köras tillsammans med CONNECT-versionerna av MicroStation, OpenRail Designer, OpenRoad Designer och PowerDraft.

TRVADM är helt kompatibel med existerande BVADM-projekt och kan utan modifiering av BVADM-strukturen användas parallellt med MicroStation v8i och BVADM.

Högt efterfrågad

BVADM har nu en motsvarighet för CONNECT

Efter att allt fler byter till CONNECT så har dess saknad av ett ADMverktyg så som BVADM och PWADM gjort sig smärtsamt tydligt. TRVADM är utvecklad för att lösa det här problemet.

All befintlig funktionalitet finns i den nya versionen och man kan enkelt aktivera sina existerande projekt så de blir tillgängliga i TRVADM och MicroStation CONNECT. TRVADM har ingen Windowsdel utan är helt integrerad med MicroStation.

Gröning för Signalritningar

Det finns även en modul med grundläggande verktyg för gröning och utskrift av signalritningar.

Berell Package Manager (BPM)

Berell Package Manager kan paketera distribuera och uppdatera applikationer utifrån input från verksamheten
Vi är främst inriktade på CAD men den fungerar med vilka applikationer som helst.

Använderen blir medlem i en roll t.ex. Role-Spårprojektör som innehåller grupper t.ex. Rail-base som innehåller paket och skript. 
Ordningen för installationer och skript är lätt att specificera.

Roller kan byggas upp som mallar vilka kan kopieras när en ny användare ska få sina installationer. 

Ofta när en användare byter dator får hen leta eller beställa sina installationer på nytt i softwarecenter eller efter manuella installationer och konfigureringar.

Med BPM blir användarens nya dator medlem i sin roll och får alla sina tidigare applikationer med konfigureringar installerade på den nya datorn

Bentley

Vi har arbetat med Bentleyprodukter sedan 2005 och hjälper många av de stora teknikkonsulterna med deras bentleymiljö främst i infrastruktursektorn.

Exempel på företag som vi hjälper med Bentleymiljön

AFRY

Norconsult

Rejlers

WSP